priroda-a-krajina.cz

O nás

Při našich aktivitách a při plnění zakázek navazujeme na činnost ČSOP a podporujeme ekologickou výchovu a osvětovou činnost Ekocentra Čtyřlístek.

Proto je pro nás přirozené upřednostňovat vždy variantu co nejšetrnější k přírodě. Každý zákazník má jiné požadavky a představy a naším úkolem je přijít s takovým řešením, aby byl plně spokojen zákazník, abychom my měli radost z práce a aby s přírodou a krajinou bylo naloženo co nejšetrněji a nejpřirozeněji. U každé práce se snažíme vnímat co je třeba, co vlastně stojí za přáním zákazníka a podle toho postupovat. Snažíme se pečlivě posoudit možnosti a rizika dané zakázky a práci provést v klidu, bezpečně a kvalitně. Důležité pro nás je, aby všechny strany byly s prací spokojeny.

Dodržení platných norem a předpisů je samozřejmostí, stejně jako pojištění o odpovědnosti za škody. Přestože realizujeme i rizikové zakázky, žádnou pojistnou událost jsme doposud nevyřizovali.

                                 

Podpořeno z Programu Švýcarsko – České spolupráce.