priroda-a-krajina.cz

Naučné stezky

Naučné stezky se postupně staly velmi rozšířeným prvkem v krajině a vítaným rozšířením možností pro pěší turistiku. Naučná stezka je vhodným nástrojem pro zvýšení cestovního ruchu v obci či regionu.


Protože jsme si vědomi environmentálně-naučného významu stezek pro veřejnost, nabízíme naše zkušenosti s jejich přípravou, tvorbou a údržbou.

V současné době nabízíme možnost profesionální realizace naučné stezky na klíč. Protože ze zkušenosti víme, že vybavení a mobiliář naučných stezek podléhá vlivu počasí, zubu času a bohužel i lidské agresivitě, je součástí našich služeb i následná kompletní péče o naučnou stezku.

Realizace a údržba naučných stezek vyžaduje pečlivé zvažování a plánování s ohledem na jejich funkčnost, životnost a samozřejmě tvorbu krajiny. Standartní představu o naučné stezce s jejími tradičními prvky (informační tabule, značení, směrové šipky apod.) můžeme obohatit o naši perspektivu, do které patří například netradiční zpracování informačních tabulí, přírodní odpočinková posezení, plošiny pro výhledy do krajiny a pozorování přírody apod.

Součástí realizace může být zpracování průvodce, vydání pracovních listů, organizace slavnostního otevření pro veřejnost, komentované procházky naučnou stezkou.