priroda-a-krajina.cz

Sečení a vyžínání

Provádíme sečení malých i velkých travnatých ploch a dle zakázky volíme i techniku z našeho strojového parku. Máme zkušenosti se sečením zahrad, hřišť, parků a dalších rovinatých ploch – tyto zakázky vyřídíme ve standartně profesionální kvalitě.

Novinka pro rok 2016 – TICHÉ SEČENÍ

Nabízíme tíché sečení všude tam, kde klasické sekačky ruší a způsobují zvukové potíže – hřbitovy, nemocnice, školní zahrady a podobně. Naše akutechnika pracuje tiše a šetrněji k životnímu prostředí.

 

Vzít do ruky křovinořez umí kde kdo, co nás ale odlišuje od konkurence jsou naše zkušenosti se sečením chráněných krajinných území. Na této práci je pozoruhodný rozsah obtížnosti, ať už jde o značnou terénní náročnost, o pozornost a pečlivost při péči o ohrožené druhy rostlin nebo o smíšenou skladbu a divokost porostu.


Díky těmto zkušenostem jsme schopni zajistit údržbu těžce přístupných ploch, ploch několik let neudržovaných, s přerostlou trávou a smíšeným porostem. Není pro nás problém ani začišťování okolí koryt řek či potoků, průklest náletu v členitém terénu atp.

Nabízíme:

  • komplexní péči o zahradu, s úklidem biomasy
  • zastřihování živých plotů
  • údržbu rozsáhlých travnatých ploch (parky,hřiště, louky)
  • kultivaci těžko přístupných ploch, svažitých zahrad
  • čištění a úklid okolí koryt řek a potoků
  • sečení významných krajinných prvků, chráněných krajinných celků či oblastí vyžadujících speciální péči
  • průklest dlouhodobě neudržované přerostlé vegetace
  • péče o sady
  • návrhy revitalizace zahrad s ohledem na zásady permakultury