priroda-a-krajina.cz

Péče o dřeviny

Nejsme dřevorubci

Mnohem snáze se s námi domluvíte na vysazení stromu, než na jeho pokácení.

 

Při posuzování zdravotního a bezpečnostního stavu dřeviny spolupracujeme s Agenturou ochran přírod a krajin ve Zlíně.

Zajištění provozní bezpečnosti stromů

Provádíme  zabezpečení stromu proti rozlomení

Zákrok podporující odolnost celého stromu nebo jeho části proti zlomu či vyvrácení volíme vždy po pečlivé úvaze a zhodnocení všech bezpečnostních a zdravotních rizik ve vztahu mezi stromem a jeho okolím.

 

Provádíme tyto zákroky:

Sepnutí koruny dynamickou vazbou

Používáme systém, využívající pletené polyuretanové lano, v současnosti považován za nejpříznivější variantu. V tomto případě má koruna stromu volnost pohybu a sepnutí slouží jako pojistka proti rozlomení při přílišném pohybu koruny.

Zajištění kmene nebo koruny statickou vazbou

Tuto variantu volíme především v případech zajištění korun stromů výrazně staticky oslabených prasklinami, výdutěmi nebo značně poškozeným dřevem hlavně v místech větvení. Nejčastěji používáme bezpečnostní popruhy s podkladnicemi, ale po konzultaci se zákazníkem můžeme použít i jiné techniky (obruče, vrtané vazby atd.)

Řez dřevin

Řez je jedním z nejběžnějších zásahů při péči o stromy a keře. Podle stáří a zdraví dřevin dáváme jednoznačně přednost prořezu před kácením, i přestože v poslední době zaznamenáváme zvýšený tlak na odkácení i jinak poměrně zdravých stromů. Jelikož stromy jsou velice citlivé na jakýkoli zásah, měl by být řez prováděn s ohledem na následnou reakci stromu na každou odřezanou větev.. Neodborně provedený řez může způsobit nevratné poškození, které může v horších případech život stromu i výrazně z

 

* Důvody pro řez

Obvyklým důvodem pro řez bývá odlehčení koruny odstraněním větví suchých, navzájem se křížících či příliš hustých. Stromy mohou vyžadovat speciální řez pro zvýšení stability, vitality nebo při řešení konfliktů s překážkami v blízkosti stromů.

Bezpečnostní řez

Znamená odstranění těch větví, které ohrožují bezpečnost v blízkosti stromu. Většinou jde o odstranění větví nebezpečně převislých, suchých, zlomených, prasklých či jinak poškozených. Tento řez řeší aktuálně možné nebezpečí a odstraňuje na nápadné nedostatky. Provádíme jej zejména tam, kde není efektivní investovat do komplexnějšího typu péče o strom.

Zdravotní řez

Nejčastější typ řezu, při kterém dochází k odstranění suchých, odumírajících a nemocných větví. Spadají sem i prořezy větví rostoucích příliš blízko sebe nebo vzájemně se křížících a také větví s vadou růstu. Cílem je zabezpečit co nejdelší a nejkvalitnější životnost stromu.

Redukční řezy

Jde o skupinu řezů, které redukují velikost koruny stromu. Jedná se o speciální řezy prováděné hlavně kvůli omezení velikosti vůči překážce (domy, elektrické vedení), zvýšení stability stromu nebo stejnoměrnosti koruny. Redukční řez je prováděn zkracováním koncových částí větví na níže rostoucí rozvětvení. Patří sem především řez udržovací, zmlazovací a symetrizační.

Prosvětlovací řez

Používá se v případech, kdy je třeba prosvětlit korunu a zamezit zvýšené větrné zátěži na korunu.

Dále provádíme

  • realizaci náhradních výsadeb
  • řez ovocných stromů
  • rizikové kácení za použití lanové techniky
  • směrové kácení
  • štěpkování
  • frézování pařezů