priroda-a-krajina.cz

Doplňkové práce

Díky sezónnosti některých našich prací jsme rozšířili paletu činností, které nabízíme, i o některé doplňkové práce.

Odklízení sněhu

Nabízíme odklízení sněhu zejména z míst, která neudržují veřejné a městské Technické služby, například u vjezdů do soukromých garáží, ve dvorech, nádvořích, parkovištích, chodnících atd.

Ve spolupráci s externisty jsem schopni zajistit i rychlý úklid velkých střešních ploch při havarijních či kalamitních situacích.

Neděláme rozdílu mezi prací pro města či obce nebo pro veřejný či komerční sektor. Jsme schopni vyřešit jak malé soukromé sněhové problémy, tak rozsáhlejší zakázky na delší časový úsek.

Výškové práce

V naší práci v přírodě se nezřídka vydáváme pracovat do výšek, proto dokážeme zajistit i práce vyžadující využití horolezecké techniky. Specializujeme se na zapravování poškození na zateplených budovách (strakapoudi), označení budov siluetami dravců a dále může jít o natírání částí střech na panelových domech, mytí oken na výškových budovách atp. Díky přátelským vztahům a vzájemné spolupráci s dalšími „výškaři“ jsme schopni zajistit i rozsáhlé zakázky.

Likvidace odpadu

Není žádný problém – naopak je to pro nás radost! Může se jednat o likvidaci černých skládek, čištění lesních cest od „odložených“ stavebnin, demontáž starých zahradních staveb, sanace jezírek atp.

Samozřejmostí je následné zacházení s odpadem v rámci platné legislativy.