priroda-a-krajina.cz

Poradenství

Poradenská činnost přímo navazuje na aktivity zlínského Ekocentra Čtyřlístek a zahrnuje mimo jiné:

  • Nabízíme radu i pomoc při zpracování žádosti o povolení ke kácení tak, aby postup byl v souladu s danými normami a požadavky úředníků a zároveň nebyl v rozporu s nároky na životní prostředí.
  • Zabýváme se zpracováním posouzení zdravotního stavu dřevin, s ohledem na bezpečnost a perspektivitu daných dřevin.
  • Jsme schopni poradit s dendrologickými průzkumy a tyto i zpracovat, včetně pasportizace zeleně.
  • Pokud uvažujete o realizaci projektu prospěšného přírodě a krajině, rádi Vám pomůžeme se zajištěním dotací pro tyto práce.
  • Nabídneme radu i praktickou pomoc při údržbách biotopů s důrazem na přežití specifických druhů rostlin nebo živočichů.
  • Pomůžeme při zakládání přírodních zahrad dle zásad permakultury, včetně zpracování plánů a zaměření výsadby.
  • Na zakázku zpracováváme průzkumy biodiverzity, posudky dopadu lidské činnosti na životní prostředí.