priroda-a-krajina.cz

Výsadby a rekultivace

Nabízíme:

  • výsadbu alejových i solitérních stromů a veřejné zeleně
  • komplexní péči o zahradu, s úklidem biomasy
  • osazování hrází
  • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
  • zakládání břehových porostů
  • rekultivaci těžko přístupných ploch, svažitých zahrad
  • péče o sady
  • probírky – výběr a upřednostnění perspektivních dřevin
  • návrhy revitalizace zahrad s ohledem na zásady permakultury